Апімілк табл.сублінг.N30 (10х3) АПИМИЛК

Код товару: VS_010739

Апімілк табл.сублінг.N30 (10х3) АПИМИЛК

Код товару:
VS_010739
Виробник:

<div><span style="font-size: 18px;" data-mce-style="font-size: 18px;">Апимилк табл. N30</span><br></div><div><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">Апимилк — диетическая добавка, содержащая пчелиное маточное молочко естественного происхождения, которое вырабатывается алотрофическими железами рабочих пчел.</span></div><div><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">Пчелиное маточное молочко активирует и стимулирует работу лактоцитов — клеток, продуцирующих молоко в молочных железах женщины в послеродовой период. Таким образом, Апимилк способствует увеличению объема грудного молока и повышению лактации;</span></div><div><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">оказывает общетонизирующее и антиспастическое действие;</span></div><div><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">повышает сопротивляемость организма и устойчивость к стрессу;</span></div><div><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">способствует нормализации обмена веществ.</span></div><div><br></div><div><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">Апимилк способствует нормализации функции лактации и увеличению объема грудного молока у женщин в послеродовый период;</span><br></div><div><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">может быть рекомендован в качестве дополнительного источника аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов;</span></div><div><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">способствует повышению сопротивляемости организма у взрослых и детей при недостаточном питании, гипотрофии и отсутствии аппетита.</span></div><h2><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">Способ применения:</span></h2><div><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">По 1 таблетке 3 раза в сутки.</span></div><div><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">Повышение лактации в период лактационных кризов: По 1 таблетке 4 раза в сутки до возобновления нормальной лактации.</span></div><div><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">Повышение сопротивляемости организма при недостаточном питании, гипотрофии и отсутствии аппетита: взрослые и подростки по 1 таблетке 3 раза в сутки.</span></div><div><br></div><div><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">Таблетку следует класть под язык (сублингвально) и держать до полного растворения, поскольку при употреблении таблетки внутрь желудочный сок расщепляет пчелиное маточное молочко.</span></div><div><br></div><div><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">Противопоказание:</span></div><div><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">период беременности, повышенная чувствительность к продуктам пчеловодства и другим вспомогательным веществам, входящим в состав добавки, болезнь Аддисона.</span></div><div><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">Не превышать рекомендуемое суточное количество добавки. Не следует использовать в качестве заменителя полноценного рациона питания.</span></div><div><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">Диетическая добавка содержит лактозу, поэтому лицам с наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или мальабсорбцией глюкозы-галактозы не следует ее употреблять.</span></div><div><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.</span><br></div><div><br></div><div><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">Условия хранения:</span></div><div><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С</span></div>

Інформація відсутня
Думка експерта
[
  {
    "eo_id": "2630085822610670654",
    "e_id": "2519732457662580440",
    "eo_text_ua": "
Апімілк табл. сублінг. N30 (10х3)
Апімілк - натуральна добавка на основі продуктів бджільництва. Активна речовина - бджолине маточне молочко. Добавка показана жінкам в період лактації для:

  • стимуляції функції лактоцитів;
  • збільшення обсягу грудного молока;
  • попередження інфікування;
  • стимуляції загоєння тріщин і пошкоджень сосків;
  • нормалізації мінерального обміну;
  • захисту від оксидантного стресу;
  • надання протипухлинного і антимутагенного ефекту.

Маточне молочко - сильний біогенний стимулятор з унікальним складом. Під його впливом личинки бджіл збільшуються в розмірі і розвиваються за 6 днів у 2700 разів швидше. Воно й на організм людини надає ряд терапевтичних ефектів:

  • нормалізує серцевий ритм;
  • володіє антиагрегантними властивостями;
  • загальнозміцнюючий і тонізуючий;
  • іммуномодулюючий і адаптогенний;
  • антистресовий;
  • гепатопротективний;
  • мембраностабілізуючий.

Добавка не має протипоказань і обмежень, тому її можна застосовувати не тільки лактуючим жінкам, а й тим, у кого відзначається загальний занепад сил, елементоз, апатія, відсутність апетиту, порушення метаболічних процесів. Тому препарат рекомендують застосовувати:

  • при гіпотрофії і анорексії у дітей;
  • при гіпотонії;
  • при невротичних розладах;
  • для збільшення енергетичного і вуглеводного обміну організму.

Різні патологічні процеси, що протікають в допологовому і післяпологовому періоді, призводять до розвитку гіпогалактії і зміни вмісту білків, жирів, вуглеводів, макро- і мікроелементів в грудному молоці. Апімілк усуває не тільки порушення продукції грудних залоз, а й поліпшує склад молока.
Встановлено, що регулярне застосування добавки Апімілк призводить до:

  • збільшення добової кількості молока;
  • збільшення тривалості лактаційного періоду;
  • нормалізації рівня білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро- і мікроелементів в грудному молоці жінок.

Апімілк можна приймати з профілактичною метою. Особливо в групі жінок з гестозом, так як він призводить до гіпо- та агалактії.
", "eo_text_ru": "
Апимилк табл. сублинг. N30 (10х3)
Апимилк – натуральная добавка на основе продуктов пчеловодства. Активное вещество – пчелиное маточное молочко. Добавка показана женщинам в период лактации для:

  • стимуляции функции лактоцитов;
  • увеличения объема выделяемого грудного молока;
  • предупреждения инфицирования;
  • стимуляции заживления трещин и повреждений сосков;
  • нормализации минерального обмена;
  • защиты от оксидантного стресса;
  • оказания противоопухолевого и антимутагенного эффекта.

Маточное молочко – сильный биогенный стимулятор с уникальным составом. Под его воздействием личинки пчел увеличиваются в размере и развиваются за 6 дней в 2700 раз быстрее. Оно и на организм человека оказывает ряд терапевтических эффектов:

  • нормализует сердечный ритм;
  • обладает антиагрегантными свойствами;
  • общеукрепляющий и тонизирующий;
  • иммуномодулирующий и адаптогенный;
  • антистрессорный;
  • гепатопротективным;
  • мембраностабилизирующий.

Добавка не имеет противопоказаний и ограничений, поэтому ее можно применять не только лактирующим женщинам, но и тем, у кого отмечается общий упадок сил, элементоз, апатия, отсутствие аппетита, нарушение метаболических процессов. Поэтому препарат рекомендуют применять:

  • при гипотрофии и анорексии у детей;
  • при гипотонии;
  • при невротических расстройствах;
  • для увеличения энергетического и углеводного обмена организма.

Различные патологические процессы, протекающие в дородовом и послеродовом периоде, приводят к развитию гипогалактии и изменению содержания белков, жиров, углеводов, макро‑ и микроэлементов в грудном молоке. Апимилк устраняет не только нарушения продукции грудных желез, но и улучшает состав молока.
Установлено, что регулярное применение добавки Апимилк приводит к:

  • увеличению суточного количества молока;
  • увеличению продолжительности лактационного периода;
  • нормализации уровня белков, жиров, углеводов, витаминов, макро‑ и микроэлементов в грудном молоке женщин.

Апимилк можно принимать с профилактической целью. Особенно в группе женщин с гестозом, так как он приводит к гипо‑ и агалактии.

", "files": null, "cdate": "2021-07-31T20:02:08.799", "uid": "2466209934727972021", "editor_id": null, "editor_date": null, "id": "2630085822610670654" } ]
Лобанов Андрій Ігорович
Провізор
"
Апимилк табл. сублинг. N30 (10х3)
Апимилк – натуральная добавка на основе продуктов пчеловодства. Активное вещество – пчелиное маточное молочко. Добавка показана женщинам в период лактации для:

  • стимуляции функции лактоцитов;
  • увеличения объема выделяемого грудного молока;
  • предупреждения инфицирования;
  • стимуляции заживления трещин и повреждений сосков;
  • нормализации минерального обмена;
  • защиты от оксидантного стресса;
  • оказания противоопухолевого и антимутагенного эффекта.

Маточное молочко – сильный биогенный стимулятор с уникальным составом. Под его воздействием личинки пчел увеличиваются в размере и развиваются за 6 дней в 2700 раз быстрее. Оно и на организм человека оказывает ряд терапевтических эффектов:

  • нормализует сердечный ритм;
  • обладает антиагрегантными свойствами;
  • общеукрепляющий и тонизирующий;
  • иммуномодулирующий и адаптогенный;
  • антистрессорный;
  • гепатопротективным;
  • мембраностабилизирующий.

Добавка не имеет противопоказаний и ограничений, поэтому ее можно применять не только лактирующим женщинам, но и тем, у кого отмечается общий упадок сил, элементоз, апатия, отсутствие аппетита, нарушение метаболических процессов. Поэтому препарат рекомендуют применять:

  • при гипотрофии и анорексии у детей;
  • при гипотонии;
  • при невротических расстройствах;
  • для увеличения энергетического и углеводного обмена организма.

Различные патологические процессы, протекающие в дородовом и послеродовом периоде, приводят к развитию гипогалактии и изменению содержания белков, жиров, углеводов, макро‑ и микроэлементов в грудном молоке. Апимилк устраняет не только нарушения продукции грудных желез, но и улучшает состав молока.
Установлено, что регулярное применение добавки Апимилк приводит к:

  • увеличению суточного количества молока;
  • увеличению продолжительности лактационного периода;
  • нормализации уровня белков, жиров, углеводов, витаминов, макро‑ и микроэлементов в грудном молоке женщин.

Апимилк можно принимать с профилактической целью. Особенно в группе женщин с гестозом, так как он приводит к гипо‑ и агалактии.

"
"
Апімілк табл. сублінг. N30 (10х3)
Апімілк - натуральна добавка на основі продуктів бджільництва. Активна речовина - бджолине маточне молочко. Добавка показана жінкам в період лактації для:

  • стимуляції функції лактоцитів;
  • збільшення обсягу грудного молока;
  • попередження інфікування;
  • стимуляції загоєння тріщин і пошкоджень сосків;
  • нормалізації мінерального обміну;
  • захисту від оксидантного стресу;
  • надання протипухлинного і антимутагенного ефекту.

Маточне молочко - сильний біогенний стимулятор з унікальним складом. Під його впливом личинки бджіл збільшуються в розмірі і розвиваються за 6 днів у 2700 разів швидше. Воно й на організм людини надає ряд терапевтичних ефектів:

  • нормалізує серцевий ритм;
  • володіє антиагрегантними властивостями;
  • загальнозміцнюючий і тонізуючий;
  • іммуномодулюючий і адаптогенний;
  • антистресовий;
  • гепатопротективний;
  • мембраностабілізуючий.

Добавка не має протипоказань і обмежень, тому її можна застосовувати не тільки лактуючим жінкам, а й тим, у кого відзначається загальний занепад сил, елементоз, апатія, відсутність апетиту, порушення метаболічних процесів. Тому препарат рекомендують застосовувати:

  • при гіпотрофії і анорексії у дітей;
  • при гіпотонії;
  • при невротичних розладах;
  • для збільшення енергетичного і вуглеводного обміну організму.

Різні патологічні процеси, що протікають в допологовому і післяпологовому періоді, призводять до розвитку гіпогалактії і зміни вмісту білків, жирів, вуглеводів, макро- і мікроелементів в грудному молоці. Апімілк усуває не тільки порушення продукції грудних залоз, а й поліпшує склад молока.
Встановлено, що регулярне застосування добавки Апімілк призводить до:

  • збільшення добової кількості молока;
  • збільшення тривалості лактаційного періоду;
  • нормалізації рівня білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро- і мікроелементів в грудному молоці жінок.

Апімілк можна приймати з профілактичною метою. Особливо в групі жінок з гестозом, так як він призводить до гіпо- та агалактії.
"
Апімілк табл. сублінг. N30 (10х3)
Апімілк - натуральна добавка на основі продуктів бджільництва. Активна речовина - бджолине маточне молочко. Добавка показана жінкам в період лактації для:

  • стимуляції функції лактоцитів;
  • збільшення обсягу грудного молока;
  • попередження інфікування;
  • стимуляції загоєння тріщин і пошкоджень сосків;
  • нормалізації мінерального обміну;
  • захисту від оксидантного стресу;
  • надання протипухлинного і антимутагенного ефекту.

Маточне молочко - сильний біогенний стимулятор з унікальним складом. Під його впливом личинки бджіл збільшуються в розмірі і розвиваються за 6 днів у 2700 разів швидше. Воно й на організм людини надає ряд терапевтичних ефектів:

  • нормалізує серцевий ритм;
  • володіє антиагрегантними властивостями;
  • загальнозміцнюючий і тонізуючий;
  • іммуномодулюючий і адаптогенний;
  • антистресовий;
  • гепатопротективний;
  • мембраностабілізуючий.

Добавка не має протипоказань і обмежень, тому її можна застосовувати не тільки лактуючим жінкам, а й тим, у кого відзначається загальний занепад сил, елементоз, апатія, відсутність апетиту, порушення метаболічних процесів. Тому препарат рекомендують застосовувати:

  • при гіпотрофії і анорексії у дітей;
  • при гіпотонії;
  • при невротичних розладах;
  • для збільшення енергетичного і вуглеводного обміну організму.

Різні патологічні процеси, що протікають в допологовому і післяпологовому періоді, призводять до розвитку гіпогалактії і зміни вмісту білків, жирів, вуглеводів, макро- і мікроелементів в грудному молоці. Апімілк усуває не тільки порушення продукції грудних залоз, а й поліпшує склад молока.
Встановлено, що регулярне застосування добавки Апімілк призводить до:

  • збільшення добової кількості молока;
  • збільшення тривалості лактаційного періоду;
  • нормалізації рівня білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро- і мікроелементів в грудному молоці жінок.

Апімілк можна приймати з профілактичною метою. Особливо в групі жінок з гестозом, так як він призводить до гіпо- та агалактії.