Натрію хлорид розчин для ін'єкцій 0,9% амп.10мл №10 Дарниця ЗАТ

Код товару: V20290

Натрію хлорид розчин для ін'єкцій 0,9% амп.10мл №10 Дарниця ЗАТ

Код товару:
V20290
Виробник:
Форма випуску:
Натрия

<h2>ІНСТРУКЦІЯ</h2> <h2>для медичного застосування лікарського засобу Натрію хлорид-Дарниця (Sodium chloride-Darnitsa)</h2> <h2>Склад</h2> <p><i>діюча речовина:</i> sodium chloride; </p><p>1 мл розчину містить натрію хлориду 9 мг;</p> <p><i>допоміжна речовина: </i>вода для ін'єкцій.</p> <h2>Лікарська форма</h2> <p>Розчин для ін'єкцій.</p> <p><i>Основні фізико-хімічні властивості: </i>прозора безбарвна рідина, солона на смак.</p> <h2>Фармакотерапевтична група</h2> <p>Кровозамінники та перфузійні розчини. Розчини електролітів. Код АТХ В05Х А03.</p> <h2>Фармакологічні властивості</h2> <p><i>Фармакодинаміка.</i></p> <p>0,9% розчин натрію хлориду нормалізує водно-сольовий баланс і ліквідує дефіцит рідини в організмі людини, який розвивається при дегідратації або через акумуляцію позаклітинної рідини у вогнищах великих опіків і травм, при операціях на органах черевної порожнини, перитоніті. Лікарський засіб поліпшує перфузію тканин, підвищує ефективність гемотрансфузійних заходів при масивних крововтратах і тяжких формах шоку. Проявляє також дезінтоксикаційний ефект внаслідок короткочасного підвищення об’єму рідини, зниження концентрації токсичних продуктів у крові, активації діурезу.</p> <p><i>Фармакокінетика.</i></p> <p>Швидко виводиться із судинної системи. Лікарський засіб знаходиться у судинному руслі короткий час, після чого переходить до інтерстиціального та внутрішньоклітинного сектора. Через 1 годину в судинах залишається лише приблизно половина введеного розчину. Дуже швидко солі та рідина починають виводитися нирками, підвищуючи діурез.</p> <h2>Клінічні характеристики</h2> <h2>Показання</h2> <p>Приготування розчинів лікарських засобів для зовнішнього та парентерального застосування; місцево для промивання ран, слизової оболонки носа, а також катетерів і систем для трансфузії. </p><h2>Протипоказання</h2> <p>Несумісність основного лікарського засобу та розчинника. Лікарський засіб не застосовувати для промивання очей при офтальмологічних операціях.</p> <h2>Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій</h2> <p>Натрію хлорид-Дарниця сумісний з більшістю лікарських засобів, тому його можна застосовувати для розчинення різних лікарських засобів — за винятком тих лікарських засобів, які не сумісні з натрію хлоридом як розчинником.</p> <h2>Особливості застосування</h2> <p>Перед розчиненням лікарського засобу слід перевірити, чи можливе застосування розчину натрію хлориду для розчинення даного лікарського засобу.</p> <p><i>Застосування у період вагітності або годування груддю.</i></p> <p>Лікарський засіб можна застосовувати у період вагітності або годування груддю.</p> <p><i>Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.</i></p> <p>Не впливає.</p> <h2>Спосіб застосування та дози</h2> <p>Лікарський засіб застосовувати як розчинник для парентерального введення основного лікарського засобу. </p><p>Для промивання ран, слизових оболонок розчин застосовувати у достатній кількості.</p> <p><i>Діти</i>.</p> <p>Лікарський засіб можна застосовувати дітям.</p> <h2>Передозування</h2> <p>При правильному застосуванні малоймовірне.</p> <h2>Побічні реакції</h2> <p>Не спостерігаються при правильному застосуванні лікарського засобу.</p> <h2>Термін придатності</h2> <p>5 років.</p> <h2>Умови зберігання</h2> <p>Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати.</p> <p>Зберігати у недоступному для дітей місці.</p> <p><i>Несумісність.</i></p> <p>Визначається лікарським засобом, який слід розводити розчином натрію хлориду.</p> <h2>Упаковка</h2> <p>По 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці; </p><p>по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці.</p> <h2>Категорія відпуску</h2> <p>За рецептом.</p> <h2>Виробник</h2> <p>ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».</p> <h2>Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності</h2> <p>Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспiльська, 13.</p> <br> <h2>ИНСТРУКЦИЯ</h2> <h2>по медицинскому применению лекарственного средства</h2> <h2>Натрия хлорид-Дарница</h2> <h2>(Sodium chloride-Darnitsa)</h2> <p><i>Состав:</i></p> <p><i>действующее вещество:</i> sodium chloride; </p><p>1 мл раствора содержит натрия хлорида 9 мг;</p> <p><i>вспомогательное вещество:</i> вода для инъекций.</p> <h2>Лекарственная форма</h2> <p>Раствор для инъекций.</p> <p><i>Основные физико-химические свойства: </i>прозрачная бесцветная жидкость, соленая на вкус.</p> <h2>Фармакотерапевтическая группа</h2> <p>Кровезаменители и перфузионные растворы. Растворы электролитов. Код АТХ В05Х А03.</p> <p><i>Фармакологические свойства.</i></p> <p><i>Фармакодинамика.</i></p> <p>0,9% раствор натрия хлорида нормализует водно-солевой баланс и ликвидирует дефицит жидкости в организме человека, который развивается при дегидратации или вследствие аккумуляции внеклеточной жидкости в очагах обширных ожогов и травм, при операциях на органах брюшной полости, перитоните. Лекарственное средство улучшает перфузию тканей, повышает эффективность гемотрансфузионных мероприятий при массивных кровопотерях и тяжелых формах шока. Оказывает также дезинтоксикационный эффект в результате кратковременного повышения объема жидкости, снижения концентрации токсических продуктов в крови, активации диуреза.</p> <p><i>Фармакокинетика.</i></p> <p>Быстро выводится из сосудистой системы. Лекарственное средство находится в сосудистом русле короткое время, после чего переходит в интерстициальный и внутриклеточный сектора. Через 1 час в сосудах остается лишь приблизительно половина введенного раствора. Очень быстро соли и жидкость начинают выводиться почками, повышая диурез.</p> <h2>Клинические характеристики</h2> <p><i>Показания.</i></p> <p>Приготовление растворов лекарственных средств для наружного и парентерального применения; местно для промывания ран, слизистой оболочки носа, а также катетеров и систем для трансфузии.</p> <p><i>Противопоказания.</i></p> <p>Несовместимость основного лекарственного средства и растворителя. Лекарственное средство не применять для промывания глаз при офтальмологических операциях.</p> <p><i>Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.</i></p> <p>Натрия хлорид-Дарница совместим с большинством лекарственных средств, поэтому его можно применять для растворения различных лекарственных средств — за исключением тех лекарственных средств, которые не совместимы с натрия хлоридом как растворителем.</p> <p><i>Особенности применения.</i></p> <p>Перед растворением лекарственного средства следует проверить, возможно ли применение раствора натрия хлорида для растворения данного лекарственного средства.</p> <p><i>Применение в период беременности или кормления грудью.</i></p> <p>Лекарственное средство можно применять в период беременности или кормления грудью.</p> <p>Способность влиять на скорость реакций при управлении автотранспортом или другими механизмами.</p> <p>Не влияет.</p> <p><i>Способ применения и дозы.</i></p> <p>Лекарственное средство применять как растворитель для парентерального введения основного лекарственного средства.</p> <p>Для промывания ран, слизистых оболочек раствор применять в достаточном количестве.</p> <p><i>Дети.</i></p> <p>Лекарственное средство можно применять детям.</p> <p><i>Передозировка.</i></p> <p>При правильном применении маловероятна.</p> <p><i>Побочные реакции.</i></p> <p>Не наблюдаются при правильном применении лекарственного средства.</p> <p><i>Срок годности. </i>5 лет.</p> <h2>Условия хранения<i>.</i><p></p> <p>Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.</p> <p>Хранить в недоступном для детей месте.</p> <p><i>Несовместимость. </i></p> <p>Определяется лекарственным средством, которое следует разводить раствором натрия хлорида.</p> <p>Упаковка<i>.</i></p> <p>По 5 мл в ампуле; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке; по 2 контурные ячейковые упаковки в пачке; </p><p>по 10 мл в ампуле; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке; по 2 контурные ячейковые упаковки в пачке.</p> <p>Категория отпуска</p></h2> <p>По рецепту.</p> <h2>Производитель</h2> <p>ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».</p> <h2>Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности</h2> <p>Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.</p>