Янумет табл.50 / 1000 мг №56 ЯНУМЕТ

Код товару: VCC_35310

Янумет табл.50 / 1000 мг №56 ЯНУМЕТ

Код товару:
VCC_35310
Виробник:

<div style="text-align: justify; "><b><span style="font-size: 24px;">Інструкція </span></b></div><div style="text-align: justify; "><b><span style="font-size: 24px;">для застосування</span></b></div><div style="text-align: justify; "><b><span style="font-size: 24px;">Янумет 50мг/1000 мг </span></b></div><div style="text-align: justify; "><b><br></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 24px;">Склад</span></b></div><div style="text-align: justify;"><i>діючі речовини:</i> ситагліптин, метформіну гідрохлорид;</div><div style="text-align: justify;">1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить ситагліптину фосфату моногідрату еквівалентно 50 мг ситагліптину та 1000 мг метформіну гідрохлориду;<br></div><div style="text-align: justify;"><i>допоміжні речовини:</i> целюлоза мікрокристалічна, повідон, натрію лаурилсульфат, натрію стеарилфумарат;<br></div><div style="text-align: justify;"><i>оболонка таблетки:</i> барвник Опадрай II 85F15464 червоний (таблетки 50 мг/1000 мг);<br></div><div style="text-align: justify;"><i>склад барвника:</i> спирт полівініловий, титану діоксид (Е 171), поліетиленгліколь 3350, тальк, заліза оксид чорний (Е 172), заліза оксид червоний (Е 172).<br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 24px;">Лікарська форма</span></b></div><div style="text-align: justify;">Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.</div><div style="text-align: justify;">Основні фізико-хімічні властивості:<br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">таблетки 50/1000 мг: таблетки, вкриті плівковою оболонкою, червоного кольору з гравіруванням «577» з одного боку та гладкі з іншого боку.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 24px;">Фармакотерапевтична група</span></b></div><div style="text-align: justify;">Комбінація пероральних цукрознижувальних лікарських засобів. Код АТХ А10В D07.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 24px;">Фармакодинаміка</span></b></div><div style="text-align: justify;">Янумет являє собою комбінацію двох гіпоглікемічних лікарських засобів із взаємодоповнюючим (комплементарним) механізмом дії, що призначена для поліпшення контролю глікемії у хворих на цукровий діабет II типу: ситагліптину, інгібітору дипептидилпептидази 4 (ДПП-4), та метформіну гідрохлориду, представника класу бігуанідів.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Ситагліптин є активним при пероральному прийомі, потужним, високоселективним інгібітором ферменту дипептидилпептидази 4 (ДПП-4), що призначений для лікування цукрового діабету II типу. Фармакологічні ефекти класу препаратів-інгібіторів ДПП-4 опосередковані активацією інкретинів. Інгібуючи ДПП-4, ситагліптин підвищує концентрацію двох відомих активних гормонів сімейства інкретинів: глюкагоноподібного пептиду 1 (ГПП-1) і глюкозозалежного інсулінотропного поліпептиду (ГІП). Інкретини є частиною внутрішньої фізіологічної системи регуляції гомеостазу глюкози. При нормальному або підвищеному рівні глюкози крові ГПП-1 і ГІП сприяють збільшенню синтезу й секреції інсуліну бета-клітинами підшлункової залози. ГПП-1 також пригнічує секрецію глюкагону альфа-клітинами підшлункової залози, знижуючи таким чином синтез глюкози в печінці. Якщо рівень глюкози крові низький, вивільнення інсуліну не підсилюється, а секреція глюкагону не пригнічується. Будучи високоселективним і ефективним інгібітором ферменту ДПП-4, ситагліптин у терапевтичних концентраціях не пригнічує активності родинних ферментів ДПП-8 або ДПП-9. Ситагліптин відрізняється за хімічною структурою й фармакологічною дією від аналогів ГПП-1, інсуліну, похідних сульфонілсечовини або меглітинідів, бігуанідів, агоністів гамма-рецепторів, які активуються проліфераторами пероксисом (PPAR-), інгібіторів альфа-глікозидази й аналогів аміліну.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">У ході дводенного дослідження за участю здорових добровольців ситагліптин у монорежимі підвищував концентрацію активного ГПП-1, тоді як метформін у монорежимі на подібному рівні підвищував концентрації активного і загального ГПП-1.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Одночасне введення ситагліптину і метформіну мало додатковий підсилюючий ефект на концентрацію активного ГПП-1. Ситагліптин, на відміну від метформіну, підвищував концентрацію активного ГІП.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Метформін. Це лікарський засіб групи бігуанідів, що чинить гіпоглікемічну дію, знижуючи базальний і постпрандіальний плазмовий рівень глюкози, не стимулює секрецію інсуліну і тому не призводить до гіпоглікемії.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Метформін знижує синтез глюкози в печінці шляхом пригнічення глюконеогенезу і глікогенолізу, знижує всмоктування глюкози в кишечнику й помірно підвищує чутливість до інсуліну у м’язах шляхом посилення периферичного захоплення й утилізації глюкози. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Метформін стимулює внутрішньоклітинний синтез глікогену шляхом впливу на глікогенсинтазу. Метформін підсилює транспортну здатність певних типів мембранних транспортерів глюкози (GLUT-1 і GLUT-4).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">У рандомізованому дослідженні TECOS, проведеному за участю 14671 пацієнта з HbA1c від ≥ 6,5 до 8,0 % зі встановленим серцево-судинним захворюванням, застосовували ситагліптин (7332) 100 мг на добу (або 50 мг на добу, якщо базова розрахункова швидкість клубочкової фільтрації (рШКФ) була ≥ 30 і < 50 мл/хв/1,73 м2) або плацебо (7339), які були додані до стандартної терапії з урахуванням рівня HbA1c і факторів ризику серцево-судинної системи. Пацієнтів з рШКФ < 30 мл/хв/1,73 м2 в дослідження не включали. У дослідження було включено 2004 пацієнти віком ≥ 75 років і 3324 пацієнти з нирковою недостатністю (рШКФ < 60 мл/хв/1,73 м2).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Протягом дослідження середня різниця HbA1c при застосуванні ситагліптину і плацебо склала 0,29 % (0,01), 95 % ДI (- 0,32, - 0,27); p < 0,001.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Первинною кінцевою точкою для серцево-судинної системи було: серцево-судинна смерть, нелетальний інфаркт міокарда, нелетальний інсульт або госпіталізації з приводу нестабільної стенокардії. Вторинні кінцеві точки для серцево-судинної системи: серцево-судинна смерть, нелетальний інфаркт міокарда або нелетальний інсульт; перша поява окремих компонентів первинної кінцевої точки; смертність з усіх причин; госпіталізація з приводу застійної серцевої недостатності.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Після спостереження в середньому протягом 3 років ситагліптин при додаванні до стандартної терапії не збільшував ризик серйозних побічних серцево-судинних явищ або ризик госпіталізації з приводу серцевої недостатності в порівнянні зі звичайним лікуванням без ситагліптину у хворих на цукровий діабет II типу (таблиця 1).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify; ">Таблиця 1. Частота композитних і основних вторинних серцево-судинних кінцевих точок</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div><table class="table" border="1px" style="text-align: justify; box-sizing: inherit; width: 805.797px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(33, 33, 33); font-family: BlinkMacSystemFont, -apple-system, Roboto, sans-serif; font-size: 14px; height: 252px;"><tbody style="box-sizing: inherit;"><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 37px;"><td colspan="2" style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 226.031px; height: 37px;">Ситагліптин 100 мг</td><td colspan="2" style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 226.031px; height: 37px;">Плацебо</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 37px;"> </td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.109px; height: 37px;"> </td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;">N (%)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;">Частота виникнення на 100 пацієнто-років*</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;">N (%)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;">Частота виникнення на 100 пацієнто-років*</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;">Відносний ризик (95 % ДІ)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.109px; height: 22px;">p-значення‡†</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 10px;"><td colspan="7" style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 804.797px; height: 10px;"><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">Аналіз популяції пацієнтів, яким було призначено лікування</p></td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 126.609px; height: 22px;">Кількість пацієнтів</td><td colspan="2" style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 226.031px; height: 22px;"><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">7332</p></td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;">7339</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;"> </td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;"> </td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.109px; height: 22px;"> </td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 126.609px; height: 22px;"><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">Первина композитна кінцева точка</p><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">(Серцево-судинна смерть, нелетальний інфаркт міокарда, нелетальний інсульт або госпіталізація з приводу нестабільної стенокардії)</p></td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;"><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">839 (11,4)</p></td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;"><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">4,1</p></td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;"><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">851 (11,6)</p></td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;"><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">4,2</p></td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;"><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">0,98 (0,89 – 1,08)</p></td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.109px; height: 22px;"><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;"><0,001</p></td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 10px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 126.609px; height: 10px;"><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">Вторинна композитна кінцева точка</p><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">(Серцево-судинна смерть, нелетальний інфаркт міокарда або нелетальний інсульт)</p></td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 10px;"><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">745 (10,2)</p></td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 10px;"><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">3,6</p></td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 10px;">746 (10,2)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 10px;">3,6</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 10px;">0,99 (0,89 – 1,10)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.109px; height: 10px;"><0,001</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td colspan="7" style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 804.797px; height: 22px;"><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">Вторинна кінцева точка</p></td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 126.609px; height: 22px;">Серцево-судинна смерть</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;">380 (5,2)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;">1,7</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;">366 (5,0)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;">1,7</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;">1,03 (0,89 – 1,19)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.109px; height: 22px;">0,711</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 126.609px; height: 22px;">Всі випадки інфаркту міокарда (зі смертельними наслідками та без них)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;">300 (4,1)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;">1,4</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;">316 (4,3)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;">1,5</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;">0,95 (0,81 – 1,11)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.109px; height: 22px;">0,487</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 126.609px; height: 22px;">Всі випадки інсульту (зі смертельними наслідками та без них)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;">178 (2,4)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;">0,8</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;">183 (2,5)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;">0,9</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 22px;">0,97 (0,79 – 1,19)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.109px; height: 22px;">0,760</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 10px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 126.609px; height: 10px;">Госпіталізація з приводу нестабільної стенокардії</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 10px;">116 (1,6)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 10px;"> 0,5</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 10px;">129 (1,8)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 10px;">0,6</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 10px;">0,90 (0,70 – 1,16)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.109px; height: 10px;">0,419</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 21px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 126.609px; height: 21px;">Смерть з будь-якої причини</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 21px;">547 (7,5)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 21px;">2,5</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 21px;">537 (7,3)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 21px;">2,5</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 21px;">1,01 (0,90 – 1,14)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.109px; height: 21px;">0,875</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 10px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 126.609px; height: 10px;">Госпіталізація з приводу серцевої недостатності*</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 10px;">228 (3,1)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 10px;">1,1</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 10px;">229 (3,1)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 10px;">1,1</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.016px; height: 10px;">1,00 (0,83 – 1,20)</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 113.109px; height: 10px;">0,983</td></tr></tbody></table></div><div><div style="text-align: justify; ">* - Захворюваність на 100 пацієнто-років розраховується як 100× (загальна кількість хворих з ≥ 1 явищем протягом відповідного періоду застосування лікарського засобу на загальне число пацієнто-років наступного спостереження).</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">† - На підставі моделі Кокса, стратифікованої за регіоном. Для складових кінцевих точок р-значення відповідають критерію пошуку не меншої ефективності, щоб продемонструвати, що відношення ризиків становить менше 1,3. Для всіх інших кінцевих точок р-значення відповідають критерію відмінностей в показниках ризиків.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">‡ - Аналіз госпіталізації з приводу серцевої недостатності був скоригований з урахуванням вихідних даних про серцеву недостатність в анамнезі на початковому рівні.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><b>Фармакокінетика</b></div><div style="text-align: justify; ">Механізм дії. Янумет. Комбіновані таблетки Янумет (ситагліптин/метформіну гідрохлорид) по 50 мг/500 мг і 50 мг/1000 мг є біоеквівалентними окремому прийому відповідних доз ситагліптину фосфату (Янувія) та метформіну гідрохлориду.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">З урахуванням доведеної біоеквівалентності таблеток з найменшою та найбільшою дозою метформіну, таблеткам із проміжною дозою метформіну 850 мг була також властива біоеквівалентність за умови комбінування в таблетці фіксованих доз лікарських засобів.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Всмоктування</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Ситагліптин. Після перорального прийому дози 100 мг у здорових добровольців ситагліптин швидко всмоктувався та досягав пікових плазмових концентрацій (медіана Тmax) через 1 – 4 години після введення, тоді як середній показник AUC ситагліптину в плазмі становив 8,52 мкмоль-год, а Сmax – 950 нмоль. Абсолютна біодоступність ситагліптину становить приблизно 87 %. Прийом ситагліптину одночасно з жирною їжею не впливає на фармакокінетику лікарського засобу.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Показник AUC ситагліптину в плазмі крові підвищується пропорційно до дози. Пропорційність до дози не була встановлена для показників Сmax і С24год (Сmax зростав більше ніж пропорційно дозі, тоді як С24год зростав менше ніж пропорційно дозі).</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Метформіну гідрохлорид. Після перорального прийому метформіну Tmax досягається через 2,5 години. Абсолютна біодоступність метформіну гідрохлориду при застосуванні натще в дозі 500 мг становить 50 – 60 %. Після перорального застосування неабсорбована фракція, що виділяється із фекаліями, становить 20 – 30 %.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Всмоктування метформіну після перорального прийому має насичуваний та неповний характер. Припускається, що фармакокінетика його всмоктування нелінійна. При стандартних дозах та схемах застосування метформіну стабільна концентрація у плазмі крові досягається протягом 24 – 48 годин та, як правило, не перевищує 1 мкг/мл. Максимальна концентрація у плазмі крові (Сmax) не перевищувала 4 мкг/мл навіть при застосуванні максимальних доз.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Одночасний прийом лікарського засобу з їжею знижує швидкість і кількість всмоктуваного метформіну, що підтверджується зниженням значення пікової плазмової концентрації (Cmax) приблизно на 40 %, зниженням значення площі під кривою «концентрація-час» (AUC) приблизно на 25 %, а також 35-хвилинною затримкою в досягненні пікової плазмової концентрації (Tmax) після одноразового прийому метформіну в дозі 850 мг одночасно з їжею. Клінічна значимість зниження значень фармакокінетичних показників не встановлена.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Розподіл</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Ситагліптин. Середній об’єм розподілу в рівноважному стані після одноразового внутрішньовенного введення 100 мг ситагліптину в здорових добровольців становить приблизно 198 л. Фракція ситагліптину, що оборотно зв’язується з білками плазми, відносно невелика (38 %).</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Метформін. Зв’язування метформіну з білками плазми незначне. Метформін проникає в еритроцити. Максимальна концентрація у крові нижча, ніж максимальна концентрація у плазмі, і досягається приблизно за однаковий проміжок часу. Еритроцити, найімовірніше, представляють другу камеру розподілу. Середній об’єм розподілу (Vd) коливається у діапазоні 63 – 276 л.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Метаболізм</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Ситагліптин. Приблизно 79 % ситагліптину виводиться в незміненому стані із сечею, метаболічна трансформація лікарського засобу мінімальна.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Після введення [14С]-міченого ситагліптину внутрішньо приблизно 16 % введеної радіоактивності екскретувалися у вигляді метаболітів ситагліптину. Були виявлені в незначній концентрації 6 метаболітів ситагліптину, що не роблять будь-якого внеску в плазмову ДПП-4-інгібуючу активність ситагліптину. У дослідженнях іn vіtro головним ферментом, що відповідає за обмежену метаболічну трансформацію ситагліптину, був визнаний ізофермент системи цитохрому CYP3A4, окрім того, певну участь бере також ізофермент CYP2C8. Дані іn vitro свідчать, що ситагліптин не пригнічує ізоферменти CYP3A4, 2C8, 2C9, 2D6, IA2, 2C19 і 2B6 та не індукує ізоферменти СYP3А4 і СYP1А2.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Метформін. Метформін виводиться в незміненому стані із сечею. Метаболітів у людському організмі не виявлено.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Виведення</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Ситагліптин. Після прийому [14С]-міченого ситагліптину внутрішньо практично вся введена радіоактивність виводиться з організму протягом тижня, у тому числі 13 % – через кишечник і 87 % – із сечею. Середній період напіввиведення ситагліптину при пероральному прийомі 100 мг становить приблизно 12,4 години, нирковий кліренс – приблизно 350 мл/хв. Ситагліптин може накопичуватися у мінімальних кількостях і лише після багаторазового прийому.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Виведення ситагліптину здійснюється переважно шляхом ниркової екскреції за механізмом активної канальцевої секреції. Ситагліптин є субстратом транспортера органічних аніонів людини третього типу (hOAT-3), що беруть участь у процесі елімінації ситагліптину нирками. Клінічна значущість участі hOAT-3 у транспорті ситагліптину не встановлена. Можлива участь р-глікопротеїну в нирковій елімінації ситагліптину (як субстрат), однак інгібітор р-глікопротеїну циклоспорин не знижує нирковий кліренс ситагліптину. Ситагліптин не є субстратом OCT-2 або ОАТ-1 чи транспортерів РЕРТ1/2, не інгібує транспорт, опосередкований ОАТ3 або р-глікопротеїном. Ситагліптин слабко впливає на плазмову концентрацію дигоксину, тому, можливо, є слабким інгібітором р-глікопротеїну.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Метформін. Нирковий кліренс метформіну становить > 400 мл/хв; це означає, що лікарський засіб виводиться шляхом клубочкової фільтрації та канальцевої секреції. Після перорального прийому період напіввиведення становить близько 6,5 години. При порушенні функції нирок нирковий кліренс знижується пропорційно до кліренсу креатиніну, внаслідок чого період напіввиведення збільшується, що призводить до підвищення рівня метформіну у плазмі крові.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Фармакокінетика в окремих груп пацієнтів</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Пацієнти з цукровим діабетом II типу</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Ситагліптин. Фармакокінетика ситагліптину у пацієнтів із цукровим діабетом II типу подібна до фармакокінетики у здорових добровольців.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Метформін. При збереженій функції нирок фармакокінетичні параметри після одноразового й повторного прийомів метформіну у хворих на цукровий діабет II типу та здорових добровольців однакові, кумуляції лікарського засобу при застосуванні в терапевтичних дозах не відбувається.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Пацієнти із порушенням функції нирок</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Ситагліптин. У пацієнтів із помірною нирковою недостатністю (ШКФ ≥ 30 до ≤ 45 мл/хв) відзначали збільшення плазмової AUC ситагліптину приблизно у 2 рази, а в пацієнтів з тяжкою (ШКФ < 30 мл/хв) й термінальною стадією (на гемодіалізі) ниркової недостатності значення AUC зростало у 4 рази. Ситагліптин дуже помірно виводиться під час гемодіалізу (за сеанс гемодіалізу тривалістю 3 – 4 години, який починали через 4 години після застосування лікарського засобу, з організму виводилося приблизно 13,5 % прийнятої дози ситагліптину).</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Метформін. У пацієнтів зі зниженою функцією нирок період плазмового напіввиведення лікарського засобу подовжується, а нирковий кліренс знижується (див. «Протипоказання», «Особливості застосування»).</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Пацієнти з порушенням функції печінки</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Ситагліптин. Пацієнтам із печінковою недостатністю легкого та помірного ступеня (≤ 9 за шкалою Чайлда – П’ю) корекція дози ситагліптину не потрібна. Немає клінічних даних про застосування ситагліптину пацієнтам з тяжкою печінковою недостатністю (більше 9 балів за шкалою Чайлда – П’ю). Оскільки ситагліптин виводиться переважно нирками, не очікується впливу на фармакокінетику ситагліптину у пацієнтів з тяжкою печінковою недостатністю.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Метформін. Дослідження фармакокінетичних параметрів метформіну в пацієнтів з печінковою недостатністю не проводилися.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Пацієнти літнього віку. Не потрібно коригувати дозу лікарського засобу залежно від віку пацієнта. Вік не має клінічно значущого впливу на фармакокінетику ситагліптину. У пацієнтів літнього віку (65 – 80 років) концентрація ситагліптину в плазмі крові приблизно на 19 % вища за цей показник у більш молодих пацієнтів.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><b><span style="font-size: 24px;">Показання</span></b></div><div style="text-align: justify; ">Для лікування дорослих пацієнтів із цукровим діабетом ІІ типу:</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Янумет показаний як доповнення до дієти та режиму фізичних навантажень для поліпшення контролю над глікемією у пацієнтів, у яких не досягнуто адекватного контролю на фоні монотерапії метформіном у максимальній переносимій дозі, а також пацієнтам, які уже отримують лікування комбінацією ситагліптину та метформіну.</div><div style="text-align: justify; ">Янумет показаний у комбінації з похідними сульфонілсечовини (комбінація трьох лікарських засобів) як доповнення до дієти та режиму фізичних навантажень пацієнтам, у яких не досягнуто адекватного контролю на фоні терапії метформіном у максимальній переносимій дозі та сульфонілсечовиною.</div><div style="text-align: justify; ">Янумет показаний у комбінації з агоністами рецепторів, що активуються проліфераторами пероксисом (PPAR-γ) (наприклад тіазолідиндіоном) (комбінація трьох лікарських засобів) як доповнення до дієти та режиму фізичних навантажень пацієнтам, у яких не досягнуто адекватного контролю на фоні терапії метформіном у максимальній переносимій дозі та агоністом PPAR-γ.</div><div style="text-align: justify; ">Янумет також показаний пацієнтам, які приймають інсулін (комбінація трьох лікарських засобів), як доповнення до дієти та режиму фізичних навантажень для поліпшення контролю глікемії у пацієнтів, які не досягли адекватного контролю на фоні лікування стабільною дозою інсуліну і метформіном.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><b><span style="font-size: 24px;">Протипоказання</span></b></div><div style="text-align: justify; ">Відома підвищена чутливість до ситагліптину фосфату, метформіну гідрохлориду або до будь-якого іншого компонента лікарського засобу.</div><div style="text-align: justify; ">Будь-який тип гострого метаболічного ацидозу (наприклад лактоацидоз, діабетичний кетоацидоз).</div><div style="text-align: justify; ">Діабетична прекома.</div><div style="text-align: justify; ">Тяжка ниркова недостатність (рШКФ < 30 мл/хв (див. розділ «Особливості застосування», «Ниркова недостатність»)).</div><div style="text-align: justify; ">Гострі стани, що можуть впливати на функцію нирок: дегідратація, тяжкі інфекції, шок, внутрішньосудинне введення йодовмісних контрастних речовин (див. розділ «Особливості застосування»).</div><div style="text-align: justify; ">Гострі або хронічні захворювання, що можуть призводити до гіпоксії тканин, такі як серцева або легенева недостатність, нещодавно перенесений інфаркт міокарда, шок.</div><div style="text-align: justify; ">Порушення функції печінки.</div><div style="text-align: justify; ">Гостра алкогольна інтоксикація, алкоголізм.</div><div style="text-align: justify; ">Період годування груддю.</div><div style="text-align: justify; ">Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій</div><div style="text-align: justify; ">Одночасний прийом багаторазових доз ситагліптину (по 50 мг 2 рази на добу) та метформіну (по 1000 мг 2 рази на добу) не супроводжувався значущими змінами фармакокінетичних показників ситагліптину або метформіну у пацієнтів із цукровим діабетом ІІ типу.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Фармакокінетичні дослідження взаємодії лікарського засобу Янумет з іншими лікарськими засобами не проводили; однак такі дослідження були проведені окремо з активними речовинами − ситагліптином і метформіном.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Не рекомендується сумісне застосування.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Алкоголь. Алкогольна інтоксикація пов’язана з підвищеним ризиком розвитку лактоацидозу, особливо у разі голодування, недостатнього харчування або порушення функції печінки.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Контрастні речовини, що містять йод</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Застосування Янумету слід припинити до або під час радіологічного дослідження і починати прийом не раніше ніж через 48 годин після цієї процедури за умови, що функцію нирок повторно оцінили і визнали прийнятною (див. розділи «Протипоказання» і «Особливості застосування»).</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Комбінації, що вимагають запобіжних заходів під час застосування</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Деякі лікарські засоби можуть негативно впливати на функцію нирок, що може збільшити ризик лактоацидозу, наприклад НПЗЗ, в тому числі інгібітори селективної циклооксигенази (ЦОГ) II, інгібітори АПФ, антагоністи рецепторів ангіотензину II і діуретики, особливо петльові діуретики. На початку застосування таких лікарських засобів у комбінації з метформіном необхідний ретельний контроль функції нирок.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Одночасне застосування лікарських засобів, які впливають на загальні транспортні системи ниркових канальців, що беруть участь у виведенні метформіну нирками (наприклад інгібіторів органічного катіонного переносника-2 [OCT2]/мультипереносника препаратів і переносника токсинів екструзії [MATE], таких як ранолазин, вандетаніб, долутегравір та циметидин), може призвести до збільшення системного впливу метформіну та збільшити ризик лактоацидозу. Слід розглянути переваги і ризики сумісного застосування. Необхідний ретельний глікемічний контроль, регулювання дози в межах рекомендованого дозування і зміни в лікуванні цукрового діабету, коли ці лікарські засоби застосовують одночасно.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Глюкокортикостероїди (системної та місцевої дії), бета-2 агоністи та діуретики мають власний потенціал гіперглікемічної активності. Пацієнта необхідно проінформувати про це та частіше контролювати рівень глюкози в крові, особливо на початку лікування такими лікарськими засобами. Якщо необхідно, слід коригувати дозу антигіперглікемічного лікарського засобу протягом одночасного застосування з іншими лікарськими засобами та після їх відміни.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Інгібітори АПФ можуть знижувати рівні глюкози в крові. Якщо необхідно, слід коригувати дозу антигіперглікемічного лікарського засобу протягом одночасного застосування з іншими лікарськими засобами та після їх відміни.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Вплив інших лікарських засобів на ситагліптин</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Дані, вказані нижче, свідчать про низький ризик виникнення клінічно значимих взаємодій. </div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Дослідження in vitro показали, що головними ферментами, які беруть участь у частковому метаболізмі ситагліптину, є ферменти системи цитохрому CYP3А4 за участю CYP2C8. У пацієнтів із нормальною функцією нирок метаболізм (включаючи CYP3А4) відіграє лише невелику роль у кліренсі ситагліптину. Метаболізм може відігравати більш суттєву роль в елімінації ситагліптину при тяжкій та термінальній стадії ниркової недостатності. Тому можливо, що потужні інгібітори CYP3A4 (наприклад кетоконазол, ітраконазол, ритонавір, кларитроміцин) можуть змінювати фармакокінетику ситагліптину у таких пацієнтів. Вплив потужних інгібіторів CYP3A4 у пацієнтів із нирковою недостатністю під час клінічних досліджень не вивчався.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Дослідження транспорту in vitro показали, що ситагліптин є субстратом р-глікопротеїну і транспортера органічних аніонів третього типу (OAT3). Іn vitro ОАТ3-опосередкований транспорт ситагліптину пригнічувався під дією пробенециду, хоча ризик клінічно значимих реакцій взаємодії вважається низьким. Одночасне застосування інгібіторів ОАТ3 і ситагліптину in vivo не вивчалось.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Циклоспорин. У ході дослідження одночасного прийому разової дози ситагліптину 100 мг і разової пероральної дози циклоспорину 600 мг спостерігалося збільшення AUC та Сmax ситагліптину приблизно на 29 % і 68 % відповідно. Зазначені зміни фармакокінетики ситагліптину не вважаються клінічно значимими. Кліренс ситагліптину суттєво не змінювався. Також при застосуванні інших інгібіторів р-глікопротеїну значимі реакції взаємодії не очікуються.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Вплив ситагліптину на інші лікарські засоби</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Дані in vitro показують, що ситагліптин не пригнічує і не індукує ізоферменти CYP450. У ході клінічних досліджень ситагліптин не виявив суттєвого впливу на фармакокінетику метформіну, глібуриду, симвастатину, розиглітазону, варфарину, а також пероральних контрацептивів; ситагліптин має низьку схильність до взаємодій із субстратами CYP3А4, CYP2С8 або CYP2С9 і транспортерів органічних катіонів. Ситагліптин слабко впливає на плазмову концентрацію дигоксину і, можливо, є слабким інгібітором р-глікопротеїну в умовах in vivo.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Дигоксин. Ситагліптин слабко впливає на концентрації дигоксину у плазмі крові. Після прийому 0,25 мг дигоксину одночасно зі 100 мг ситагліптину щодня протягом 10 днів показник AUC дигоксину збільшувався в середньому на 11 %, а Сmax в середньому на 18 %. Коригувати дозу дигоксину не рекомендується. Однак слід спостерігати за станом пацієнтів із ризиком токсичних проявів дигоксину, якщо дигоксин призначається одночасно із ситагліптином.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Особливості застосування</div><div style="text-align: justify; ">Лікарський засіб Янумет не застосовують для лікування цукрового діабету 1 типу або діабетичного кетоацидозу.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Гострий панкреатит</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Прийом інгібіторів ДПП-4 асоціюється з ризиком розвитку гострого панкреатиту. Пацієнтів слід проінформувати про характерний симптом гострого панкреатиту – постійний сильний біль у животі. Купірування симптомів панкреатиту спостерігалося після відміни ситагліптину (з підтримуючою терапією або без неї), але повідомлялося про дуже рідкі випадки некротичного або геморагічного панкреатиту та/або смерті. У разі підозри на панкреатит слід припинити застосування лікарського засобу Янумет та інших лікарських засобів, що можуть спровокувати гострий панкреатит. Якщо гострий панкреатит підтверджений, не слід починати застосування лікарського засобу Янумет. Пацієнтам з історією панкреатиту слід проявляти обережність.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Лактоацидоз</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Лактоацидоз, рідкісне, але серйозне метаболічне ускладнення, найчастіше виникає під час гострого погіршення функції нирок або кардіореспіраторного захворювання, або сепсису. Накопичення метформіну відбувається при гострому погіршенні функції нирок і збільшує ризик лактоацидозу. У разі зневоднення (тяжка діарея або блювання, лихоманка або зменшення вживання рідини) прийом метформіну слід тимчасово припинити і звернутися до лікаря.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Застосування лікарських засобів, які можуть різко погіршити функцію нирок (наприклад гіпотензивних, сечогінних та НПЗЗ), слід починати з обережністю пацієнтам, що приймають метформін. Інші фактори ризику розвитку лактоацидозу включають зловживання алкоголем, печінкову недостатність, неадекватно контрольований цукровий діабет, кетоз, тривале голодування і будь-які стани, пов’язані з гіпоксією, а також супутнє застосування лікарських засобів, які можуть викликати лактоацидоз (див. розділи «Протипоказання», «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»). Пацієнти та/або піклувальники повинні бути проінформовані про ризик лактоацидозу. Лактоацидоз характеризується ацидотичною задишкою, болем у животі, м’язовими судомами, астенією та гіпотермією з подальшою комою. У разі виникнення таких симптомів пацієнт повинен припинити прийом метформіну і негайно звернутися до лікаря. Діагностичні лабораторні дані включають зниження рН крові (< 7,35), підвищення рівня лактату в плазмі (> 5 ммоль/л) і збільшення аніонного інтервалу та співвідношення лактат/піруват.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Гіпоглікемія</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">При прийомі лікарського засобу Янумет в комбінації з інсуліном та сульфонілсечовиною існує ризик виникнення гіпоглікемії. Для зниження ризику гіпоглікемії слід застосовувати більш низьку дозу сульфонілсечовини або інсуліну.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Функція нирок</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">ШКФ слід оцінювати до початку лікування і регулярно протягом терапії лікарським засобом Янумет (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Янумет протипоказаний при тяжкій нирковій недостатності, пацієнтам з ШКФ < 30 мл/хв. Застосування лікарського засобу слід тимчасово припинити, якщо є вірогідність змін функції нирок (див. розділ «Протипоказання»).</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Реакції гіперчутливості. Постмаркетингові повідомлення про серйозні реакції гіперчутливості у пацієнтів, які застосовували ситагліптин, включають: анафілаксію, ангіоневротичний набряк, ексфоліативні стани шкіри, у т.ч. синдром Стівенса – Джонсона. Такі реакції виникали протягом перших трьох місяців застосування ситагліптину й іноді – після застосування першої дози. Якщо є підозри щодо розвитку реакцій гіперчутливості, слід відмінити лікарський засіб Янумет, оцінити інші потенційні причини реакцій та призначити альтернативне лікування цукрового діабету (див. розділ «Побічні реакції»).</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Бульозний пемфігоїд</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Під час післяреєстраційного застосування були отримані повідомлення про бульозний пемфігоїд у пацієнтів, що приймають інгібітори ДПП-4, включаючи ситагліптин. Якщо є підозра на бульозний пемфігоїд, застосування Янумету слід припинити.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Хірургічні втручання. Прийом лікарського засобу Янумет потрібно припинити до операції під загальною, спінальною або епідуральною анестезією. Терапію можна відновити не раніше ніж через 48 годин після операції або відновлення перорального харчування і за умови, що функцію нирок повторно оцінили і визнали стабільною (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Застосування йодовмісних контрастних препаратів. Внутрішньосудинне введення контрастної речовини, що містить йод, може спричинити контрастіндуковану нефропатію, що призводить до накопичення метформіну та підвищеного ризику розвитку лактоацидозу. Прийом лікарського засобу Янумет слід припинити до або під час радіологічного дослідження і відновити не раніше ніж через 48 годин після цієї процедури і тільки за умови, що функцію нирок повторно оцінили і визнали прийнятною (див. розділи «Протипоказання», «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Зміна клінічного статусу пацієнта з раніше контрольованим цукровим діабетом II типу.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Якщо у пацієнта з контрольованим цукровим діабетом II типу при прийомі лікарського засобу Янумет з’являються патологічні відхилення лабораторних показників або клінічні захворювання (особливо невстановлені та ті, що не піддаються чіткій ідентифікації), необхідно негайно виключити кетоацидоз або лактоацидоз за результатами аналізу сироватки крові на електроліти та кетони, за рівнем глюкози, а також за показником рН крові та концентрацією лактату, пірувату та метформіну. При розвитку ацидозу будь-якої етіології подальший прийом лікарського засобу Янумет відміняють та вживають заходів щодо корекції ацидозу.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Вміст натрію</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Кожна таблетка 50/500 мг містить менше 1 ммоль натрію (23 мг), тобто практично вільна від натрію.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Кожна таблетка 50/850 мг містить менше 1 ммоль натрію (23 мг), тобто практично вільна від натрію.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Кожна таблетка 50/1000 мг містить менше 1 ммоль натрію (23 мг), тобто практично вільна від натрію.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><b><span style="font-size: 24px;">Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами</span></b></div><div style="text-align: justify; ">Янумет не впливає або впливає вкрай слабко на здатність керувати автомобілем або працювати з механічними засобами. Однак слід враховувати, що при застосуванні ситагліптину відмічалися запаморочення та сонливість, тому слід бути обережним при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Крім того, пацієнтів слід попередити про ризик гіпоглікемії при застосуванні лікарського засобу Янумет в комбінації з похідним сульфонілсечовини або з інсуліном.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><b><span style="font-size: 24px;">Застосування у період вагітності або годування груддю</span></b></div><div style="text-align: justify; ">Вагітність. Належних даних щодо застосування ситагліптину вагітним жінкам немає. Дослідження на тваринах продемонстрували репродуктивну токсичність високих доз ситагліптину.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Наявні обмежені дані, які вказують на те, що застосування метформіну вагітним жінкам не асоціюється із підвищеним ризиком вроджених аномалій розвитку плода/дитини. Дослідження метформіну на тваринах не демонструють шкідливого впливу лікарського засобу на перебіг вагітності, розвиток ембріона та плода, пологи чи постнатальний розвиток.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Янумет не слід застосовувати під час вагітності. Якщо пацієнтка бажає завагітніти або вже завагітніла, лікування Януметом необхідно якомога скоріше припинити і перейти на інсулінотерапію.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Годування груддю. Метформін у невеликих кількостях виділяється у грудне молоко людини. Невідомо, чи проникає ситагліптин у грудне молоко. Тому Янумет не можна застосовувати жінкам у період годування груддю ( див. розділ «Протипоказання»).</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Фертильність. Дані, отримані з досліджень на тваринах, не вказують на вплив лікування ситагліптином на чоловічу та жіночу фертильність. Дані досліджень за участю людей відсутні.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><b><span style="font-size: 24px;">Спосіб застосування та дози</span></b></div><div style="text-align: justify; ">Спосіб застосування. Янумет слід застосовувати 2 рази на добу одночасно з їжею для зменшення побічних реакцій з боку шлунково-кишкового тракту (ШКТ), пов'язаних з метформіном.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Режим дозування лікарського засобу Янумет слід підбирати індивідуально, з урахуванням поточної терапії, ефективності та переносимості, але не перевищуючи максимальної рекомендованої добової дози ситагліптину – 100 мг.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Дорослі з нормальною функцією нирок (ШКФ > 90 мл/хв).</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Наявні дозування лікарського засобу:</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">50 мг ситагліптину/500 мг метформіну гідрохлориду;</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">50 мг ситагліптину/850 мг метформіну гідрохлориду;</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">50 мг ситагліптину/1000 мг метформіну гідрохлориду.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Для пацієнтів, які не досягли адекватного контролю при монотерапії метформіном у максимальній переносимій дозі.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Початкова рекомендована доза лікарського засобу Янумет для пацієнтів, які не досягли адекватного контролю при монотерапії метформіном, повинна забезпечити добову рекомендовану дозу ситагліптину 100 мг (тобто по 50 мг 2 рази на добу) плюс поточну дозу метформіну.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Для пацієнтів, які переходять з одночасного прийому ситагліптину та метформіну.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">При переході з лікування ситагліптином і метформіном як монопрепаратами початкова доза лікарського засобу Янумет повинна бути еквівалентною дозі, у якій застосовували окремо ситагліптин та метформін.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Для пацієнтів, у яких не досягнуто адекватного контролю при лікуванні максимальною переносимою дозою метформіну і похідним сульфонілсечовини.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Доза лікарського засобу Янумет повинна забезпечити добову рекомендовану дозу ситагліптину 100 мг (тобто по 50 мг 2 рази на добу) плюс близьку до поточної дозу метформіну. Пацієнтам, які застосовують Янумет у комбінації із сульфонілсечовиною, може бути необхідною нижча доза сульфонілсечовини для зниження ризику розвитку гіпоглікемії (див. розділ «Особливості застосування»).</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Для пацієнтів, у яких не досягнуто адекватного контролю при лікуванні комбінацією метформіну у максимальній переносимій дозі та агоністом PPAR-γ.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Доза лікарського засобу Янумет повинна забезпечити добову дозу ситагліптину 100 мг (тобто по 50 мг 2 рази на добу) плюс близьку до поточної дозу метформіну.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Для пацієнтів, у яких не досягнуто адекватного контролю при лікуванні комбінацією інсуліну та метформіну у максимальній переносимій дозі.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Доза лікарського засобу Янумет повинна забезпечити добову дозу ситагліптину 100 мг (тобто по 50 мг 2 рази на добу) плюс близьку до поточної дозу метформіну. При застосуванні лікарського засобу Янумет з інсуліном може буде доцільним знизити поточну дозу інсуліну для зниження ризику розвитку гіпоглікемії (див. розділ «Особливості застосування»).</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Пацієнти повинні продовжувати дотримуватися спеціальної дієти з адекватним розподілом споживання вуглеводів протягом дня. Пацієнти з надмірною масою тіла повинні продовжувати дотримуватися низькокалорійної дієти.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Окремі групи пацієнтів</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Ниркова недостатність</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Пацієнти з помірним порушенням функції нирок (швидкість клубочкової фільтрації [ШКФ] ≥ 60 мл/хв) не потребують корекції дози. ШКФ слід оцінювати до початку лікування лікарськими засобами, що містять метформін, та у подальшому щонайменше 1 раз на рік. У пацієнтів з підвищеним ризиком подальшого прогресування ниркової недостатності і у літніх людей порушення функції нирок слід оцінювати частіше, наприклад кожні 3 − 6 місяців.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Максимальну добову дозу метформіну краще розділити на 2 − 3 прийоми. Фактори, які можуть збільшити ризик розвитку лактоацидозу (див. розділ «Особливості застосування»), слід розглянути до призначення метформіну пацієнтам з ШКФ < 60 мл/хв.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Якщо відсутній Янумет з прийнятним дозуванням, слід використовувати окремі компоненти замість фіксованої комбінації.</div><div><table class="table" border="1px" style="text-align: justify; box-sizing: inherit; width: 588.156px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(33, 33, 33); font-family: BlinkMacSystemFont, -apple-system, Roboto, sans-serif; font-size: 14px; height: 110px;"><tbody style="box-sizing: inherit;"><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 195.703px; height: 22px;">ШКФ, мл/хв</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 195.703px; height: 22px;">Метформін</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 195.75px; height: 22px;">Ситагліптин</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 195.703px; height: 22px;">60 − 89</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 195.703px; height: 22px;"><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">Максимальна добова доза становить 3000 мг.</p><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">Зменшення дози може бути розглянуто в зв’язку з погіршенням порушення функції нирок.</p></td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 195.75px; height: 22px;">Максимальна добова доза становить 100 мг.</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 195.703px; height: 22px;">45 − 59</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 195.703px; height: 22px;"><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">Максимальна добова доза становить 2000 мг.</p><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">Початкова доза становить не більше половини максимальної дози.</p></td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 195.75px; height: 22px;">Максимальна добова доза становить 100 мг.</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 195.703px; height: 22px;"><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">30 − 44</p></td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 195.703px; height: 22px;"><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">Максимальна добова доза становить 1000 мг.</p><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">Початкова доза становить не більше половини максимальної дози.</p></td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 195.75px; height: 22px;">Максимальна добова доза становить 50 мг.</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 195.703px; height: 22px;">< 30<br style="box-sizing: inherit;"> </td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 195.703px; height: 22px;">Метформін протипоказаний.</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 195.75px; height: 22px;">Максимальна добова доза становить 25 мг.</td></tr></tbody></table></div><div><div style="text-align: justify; ">Порушення функції печінки. Янумет не слід призначати пацієнтам із печінковою недостатністю (див. розділ «Фармакодинаміка»).</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Пацієнти літнього віку. Оскільки метформін та ситагліптин виводяться нирками, Янумет слід з обережністю призначати пацієнтам літнього віку. Для попередження пов’язаного з метформіном лактоацидозу необхідно контролювати функцію нирок, особливо у пацієнтів літнього віку (див. розділи «Протипоказання», «Особливості застосування»).</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><b><span style="font-size: 24px;">Діти</span></b></div><div style="text-align: justify; ">Безпека та ефективність лікарського засобу Янумет для дітей та підлітків (віком до 18 років) не вивчалися.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><b><span style="font-size: 24px;">Передозування</span></b></div><div style="text-align: justify; ">Ситагліптин. Здорові добровольці разові дози до 800 мг, як правило, переносили добре. При застосуванні дози 800 мг спостерігалося незначне подовження QTc, що не розглядалось як клінічно значиме. Немає досвіду застосування доз, що перевищують 800 мг, під час клінічних досліджень. У ході досліджень не спостерігалось побічних реакцій, пов’язаних із дозою лікарського засобу, при застосуванні до 600 мг на добу протягом 10 днів та 400 мг протягом 28 днів.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Значне передозування метформіном (або супутні ризики розвитку лактоацидозу) може призводити до лактоацидозу, що вимагає невідкладної медичної допомоги і лікування в стаціонарі. Найбільш ефективним методом виведення лактату і метформіну є гемодіаліз.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">У ході клінічних досліджень за сеанс гемодіалізу тривалістю 3 – 4 години із організму виводилося приблизно 13,5 % дози лікарського засобу. За клінічних показань проводять тривалий гемодіаліз. Невідомо, чи виводиться ситагліптин за допомогою перитонеального діалізу.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">У разі передозування лікарським засобом Янумет необхідно розпочати стандартні підтримуючі заходи: видалення з кишкового тракту неабсорбованого лікарського засобу, клінічний моніторинг (включаючи ЕКГ), а також призначення підтримуючої терапії за необхідності.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><b><span style="font-size: 24px;">Побічні реакції</span></b></div><div style="text-align: justify; ">Не проводилися клінічні дослідження терапії лікарським засобом Янумет, проте була продемонстрована біоеквівалентність Янумету та ситагліптину і метформіну, які застосовують спільно (див. розділ «Фармакодинаміка»). Повідомлялося про серйозні побічні реакції, включаючи панкреатит та алергічні реакції. Повідомлялося про гіпоглікемію при застосуванні лікарського засобу в комбінації з сульфонілсечовиною (13,8 %) та інсуліном (10,9 %).</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Ситагліптин і метформін</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Побічні реакції зазначено за термінологією MedDRA, подано за класами систем органів та абсолютною частотою (таблиця 2). Частота виникнення визначена як: дуже часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (>1/1000, <1/100), рідко (>1/10000, <1/1000) та дуже рідко (<1/10000), частота невідома (неможливо встановити за наявними даними).</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Таблиця 2. Частота виникнення побічних реакцій, визначена на основі результатів плацебо-контрольованих клінічних досліджень і постмаркетингового спостереження.</div><div><table class="table" border="1px" style="text-align: justify; box-sizing: inherit; width: 605.516px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(33, 33, 33); font-family: BlinkMacSystemFont, -apple-system, Roboto, sans-serif; font-size: 14px; height: 912px;"><tbody style="box-sizing: inherit;"><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 54px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 54px;"><p style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">Побічна реакція</p></td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 54px;">Частота виникнення</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td colspan="2" style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 604.516px; height: 22px;">Порушення з боку крові та лімфатичної системи</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">тромбоцитопенія</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">рідко</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td colspan="2" style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 604.516px; height: 22px;">Порушення з боку імунної системи</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">реакції гіперчутливості, включаючи анафілактичні реакції*†</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">частота невідома</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td colspan="2" style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 604.516px; height: 22px;">Порушення метаболізму</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">гіпоглікемія†</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">часто</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td colspan="2" style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 604.516px; height: 22px;">Порушення з боку нервової системи</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">сонливість</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;"> нечасто</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 44px;"><td colspan="2" style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 604.516px; height: 44px;">Порушення з боку органів дихання, грудної клітки і середостіння</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">інтерстиціальне захворювання легенів*</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">частота невідома</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td colspan="2" style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 604.516px; height: 22px;">Порушення з боку ШКТ</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">діарея</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">нечасто</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">нудота</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">часто</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">метеоризм</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">часто</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">запор</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">нечасто</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">біль у верхньому відділі ШКТ</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">нечасто</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">блювання</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">часто</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">гострий панкреатит*†‡</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">частота невідома</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 44px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 44px;">летальний і нелетальний геморагічний і некротизуючий панкреатит*†</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 44px;">частота невідома</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td colspan="2" style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 604.516px; height: 22px;">Порушення з боку шкіри та підшкірної клітковини</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">свербіж*</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">нечасто</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">ангіоневротичний набряк*†</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">частота невідома</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">висип*†</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">частота невідома</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">кропив’янка*†</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">частота невідома</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">шкірний васкуліт*†</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">частота невідома</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 44px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 44px;">ексфоліативні стани шкіри, включаючи синдром Стівенса – Джонсона*†</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 44px;">частота невідома</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">бульозний пемфігоїд*†</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">частота невідома</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td colspan="2" style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 604.516px; height: 22px;">Порушення з боку скелетно-м’язової системи та сполучної тканини</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">артралгія*</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">частота невідома</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">міалгія*</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">частота невідома</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">біль у кінцівках*</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">частота невідома</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">біль у спині*</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">частота невідома</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">артропатія*</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">частота невідома</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td colspan="2" style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 604.516px; height: 22px;">Порушення з боку нирок та сечовидільної системи</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">погіршення функції нирок*</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">частота невідома</td></tr><tr style="box-sizing: inherit; border-top: 1px solid rgba(136, 143, 154, 0.16); height: 22px;"><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.25px; height: 22px;">гостра ниркова недостатність*</td><td style="box-sizing: inherit; padding: 10px; line-height: 1.286; border-right: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-bottom: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-left: 1px solid rgb(33, 33, 33); border-top-color: rgb(33, 33, 33); border-image: initial; width: 302.266px; height: 22px;">частота невідома</td></tr></tbody></table></div><div><div style="text-align: justify; ">* - Побічні реакції були ідентифіковані у ході постмаркетингового спостереження.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">† - Див. розділ «Особливості застосування».</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">‡ - Див. «Дослідження серцево-судинної безпеки TECOS» нижче.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "> </div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Опис окремих побічних реакцій</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Нижчезазначені побічні реакції частіше спостерігалися під час комбінованого застосування ситагліптину та метформіну з іншими антидіабетичними лікарськими засобами, ніж під час окремого застосування ситагліптину та метформіну:</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">гіпоглікемія (дуже часто при застосуванні з сульфонілсечовиною або інсуліном);</div><div style="text-align: justify; ">запор (часто при застосуванні з сульфонілсечовиною);</div><div style="text-align: justify; ">периферичний набряк (часто при застосуванні з піоглітазоном);</div><div style="text-align: justify; ">головний біль та сухість у роті (нечасто при застосуванні з інсуліном).</div><div style="text-align: justify; ">Ситагліптин</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">У ході дослідження застосування ситагліптину 100 мг один раз на добу порівняно з плацебо повідомлялося про головний біль, гіпоглікемію, запор і запаморочення. Про такі побічні реакції, незалежно від причинно-наслідкового зв’язку із застосуванням лікарського засобу, повідомлялось принаймні у 5 % випадків: інфекції верхніх дихальних шляхів і назофарингіт. Крім того, про остеоартрит і біль у кінцівках повідомлялося нечасто (на 0,5 % більше у осіб, які приймали ситагліптин, порівняно з контрольною групою).</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Метформін</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">В ході клінічних досліджень та постмаркетингового вивчення терапії метформіном повідомлялось про дуже часті випадки побічних реакцій з боку шлунково-кишкового тракту. Нудота, блювання, діарея, біль у відділі ШКТ та втрата апетиту виникали дуже часто на початку лікування і в більшості випадків зникали раптово. Також повідомлялось про металевий присмак (часто); лактоацидоз, порушення функції печінки, гепатит, кропив’янку, еритему, свербіж (дуже рідко). Тривале лікування метформіном пов’язане зі зниженням абсорбції вітаміну В12, що дуже рідко може призводити до клінічно значущого дефіциту вітаміну В12 (наприклад до мегалобластної анемії).</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Дослідження серцево-судинної безпеки TECOS. Дослідження з оцінки серцево-судинної безпеки ситагліптину TECOS охоплювало 7332 пацієнти, які отримували ситагліптин у дозі 100 мг на день (або 50 мг на день, якщо швидкість клубочкової фільтрації (рШКФ) була ≥ 30 і < 50 мл/хв/1,73 м2), і 7339 пацієнтів, які отримували плацебо. Обидва лікарські засоби були додані до основної терапії відповідно до регіональних стандартів та з урахуванням рівнів HbA1c і факторів ризику для серцево-судинної системи. Загальна частота серйозних побічних явищ у пацієнтів, які отримували ситагліптин, була подібна до такої у пацієнтів, які отримували плацебо.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">У популяції всіх пацієнтів, що були рандомізовані для отримання лікування, частота епізодів тяжкої гіпоглікемії становила 2,7 % у пацієнтів, що отримували ситагліптин, та 2,5 % у пацієнтів, які отримували плацебо; серед пацієнтів, які не отримували інсулін та/або сульфонілсечовину на етапі включення, частота епізодів тяжкої гіпоглікемії становила 1,0 % у пацієнтів, які отримували ситагліптин, та 0,7 % в групі плацебо. Частота підтверджених випадків панкреатиту становила 0,3 % у пацієнтів, які отримували ситагліптин, та 0,2 % в групі плацебо.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><b><span style="font-size: 24px;">Термін придатності</span></b></div><div style="text-align: justify; ">2 роки.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><b><span style="font-size: 24px;">Умови зберігання</span></b></div><div style="text-align: justify; ">Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><b><span style="font-size: 24px;">Упаковка</span></b></div><div style="text-align: justify; ">По 14 таблеток у блістері; по 4 блістери в картонній коробці.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><b><span style="font-size: 24px;">Категорія відпуску</span></b></div><div style="text-align: justify; ">За рецептом.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><b><span style="font-size: 24px;">Виробник</span></b></div><div style="text-align: justify; ">Мерк Шарп і Доум Б.В., Нідерланди.</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><b><span style="font-size: 24px;">Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності</span></b></div><div style="text-align: justify; ">Ваардервег 39, 2031 БН Хаарлем, Нідерланди.</div></div></div></div>

Аптека 64 - Віталюкс

Київ, вул. Ахматової Анни, 9/18
08:00 - 21:00
Упаковка

Аптека 67 - Віталюкс

Київ, вул. Велика Васильківська, 72 (ТЦ "Олімпійський"), НУЛЬОВИЙ ПОВЕРХ
10:00 - 20:00
Упаковка

Аптека АПТЕКАРЬ №128 (99) Київська область, м.Київ, вул.Вершигори, 1

Киев,
Упаковка

Аптека 71 - Віталюкс

Київ, вул. Ломоносова 58А
05:00 - 23:00
Упаковка

Аптека 86 - Віталюкс

Київ, вул. Воскресенська, 12В
09:00 - 21:00
Упаковка

Аптека 72 - Віталюкс

Київ, вул. Бальзака, 2
09:00 - 21:00
Упаковка

Аптека 81 - Віталюкс

Київ, пр-т Голосіївський, 15
05:00 - 23:00
Упаковка

Аптека 102 - Віталюкс

Київ, Кловський спуск, 14/24
09:00 - 20:00
Упаковка

Аптека 1 - Аптекар

Київ, вул. Радунська, 5А
08:00 - 20:00
Упаковка

Аптека 5 - Аптекар

Київ, вул. Радунська, 13-А
08:00 - 20:00
Упаковка

Аптека 8 - Аптекар

Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
08:00 - 20:00
Упаковка

Аптека 12 - Аптекар

Київ, вул. Академіка Білецького, 1/3
08:00 - 21:00
Упаковка

Аптека 21 - Аптекар

Київ, вул. Антоновича, 170/172
08:00 - 21:00
Упаковка

Аптека 87 - Віталюкс

Київ, вул. Ревуцького, 9
09:00 - 20:00
Упаковка

Аптека 62 - Віталюкс

Київ, вул. Вишняківська, 13
08:00 - 21:00
Упаковка

Аптека 60 - Віталюкс

Київ, вул. Харченка 31
08:00 - 21:00
Упаковка

Аптека 65 - Віталюкс

Київ, Столичне шосе, 103, ТЦ Атмосфера
09:00 - 20:00
Упаковка

Аптека 68 - Віталюкс

Київ, вул. Якуба Коласа, 15
08:00 - 22:00
Упаковка

Аптека 76 - Віталюкс

Київ, вул. Миколайчука, 7А
09:00 - 20:00
Упаковка

Аптека 80 - Віталюкс

Київ, вул. Велика Окружна, 4
09:00 - 21:00
Упаковка

Аптека 89 - Віталюкс

Київ, вул. Тимошенко 18
08:00 - 20:00
Упаковка

Аптека 39 - Аптекар

Київ, вул. Миколи Лаврухіна, 4
08:00 - 21:00
Упаковка

Аптека 96 - Аптекар

Київ, вул. Преображенська, 8Б
09:00 - 21:00
Упаковка

Аптека 98 - Аптекар

Київ, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 40
08:00 - 21:00
Упаковка

Аптека 117 - Аптекар

Київ, вул. Е. Чавдар, 2, пом. 189
08:00 - 21:00
Упаковка

Аптека №120- Аптекарь

Київ, вул.Гната Юри
09:00 - 21:00
Упаковка
Думка експерта
[
 {
  "eo_id": "2621350403618375115",
  "e_id": "2519732457662580440",
  "eo_text_ua": "
Янумет табл.50 / 1000 мг №56
Янумет - це комплексний препарат для лікування цукрового діабету 2 типу. У його склад включені 2 активні речовини:

 • сітагліптин;
 • метформін.

Застосування такого складу з фіксованою кількістю інгредієнтів і прогнозованими властивостями є кращим в терапії ЦД2, ускладненим ризиком серцево-судинної патології. Введення в комплекс інгібітора діпептиділпептідази 4-го типу (сітагліптіну) обумовлює кардіопротекторні властивості Янумета.

Метформін забезпечує ефективний контроль рівня глюкози крові і ще цілий ряд терапевтичних ефектів, що поліпшують стан різних систем організму і знижують ризик розвитку ускладнень, в тому числі, серцево-судинних.

Обидві речовини збільшують потенціал один одного. Препарат впливає на ранню фазу синтезу інсуліну, підвищує чутливість тканин органів-мішеней до інсуліну і знижує ризик пригнічення β-клітин при тривалому використанні цукрознижувальних ліків.

Янумет не тільки коригує вміст глюкози, а й надає органопротективний вплив - знижує ризик розвитку патологій серця, кровоносних судин, нирок і репродуктивної системи. Поєднання сітагліптіну і метформіну не тільки покращує стан пацієнта-діабетика в довгостроковій перспективі, а й допомагає контролювати і строго дотримуватися схеми лікування патології. Хворому не потрібно приймати 2 і більше препаратів. Всього 1 таблетка гарантує такі ефекти:

 • зниження рівня глікозильованого гемоглобіну як натщесерце, так і після прийому їжі;
 • зменшення маси тіла, об'єму талії, обсягу стегон;
 • зниження загального холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїнів з низьким показником щільності;
 • підвищення рівня ліпопротеїнів високої щільності;
 • підвищення функціональної активності β-клітин.

Комплексні препарати підвищують прихильність пацієнтів до лікування, полегшують дотримання правил прийому і знижують вартість терапії.
", "eo_text_ru": "
Янумет табл.50/1000 мг №56
Янумет – это комплексный препарат для лечения сахарного диабета 2 типа. В его состав включены 2 активных вещества:

 • ситаглиптин;
 • метформин.

Применение такого состава с фиксированным количеством ингредиентов и прогнозируемыми свойствами является предпочтительным в терапии СД2, осложненным риском сердечно-сосудистой патологии. Введение в комплекс ингибитора дипептидилпептидазы 4-го типа (ситаглиптина) обуславливает кардиопротекторные свойства Янумета.
Метформин обеспечивает эффективный контроль уровня глюкозы крови и еще целый ряд терапевтических эффектов, улучшающих состояние различных систем организма и снижающих риск развития осложнений, в том числе, сердечно-сосудистых.
Оба вещества увеличивают потенциал друг друга. Препарат воздействует на раннюю фазу синтеза инсулина, повышает чувствительность тканей органов-мишеней к инсулину и снижает риск угнетения β-клеток при длительном использовании сахароснижающих лекарств.
Янумет не только корректирует содержание глюкозы, но и оказывает органопротективное воздействие – снижает риск развития патологий сердца, кровеносных сосудов, почек и репродуктивной системы. Сочетание ситаглиптина и метформина не только улучшает состояние пациента-диабетика в долгосрочной перспективе, но и помогает контролировать и строго соблюдать схему лечения патологии. Больному не нужно принимать 2 и более препарата. Всего 1 таблетка гарантирует следующие эффекты:

 • снижение уровня гликированного гемоглобина как натощак, так и после приема пищи;
 • уменьшение массы тела, объема талии, объема бедер;
 • снижение общего холестерина, триглицеридов, липопротеинов с низким показателем плотности;
 • повышение уровня липопротеинов высокой плотности;
 • повышение функциональной активности β-клеток.

Комплексные препараты повышают приверженность пациентов к лечению, облегчают соблюдение правил приема и снижают стоимость терапии.

", "files": null, "cdate": "2021-07-19T18:48:39.712", "uid": "2466209934727972021", "editor_id": null, "editor_date": null, "id": "2621350403618375115" } ]
Лобанов Андрій Ігорович
Провізор
"
Янумет табл.50/1000 мг №56
Янумет – это комплексный препарат для лечения сахарного диабета 2 типа. В его состав включены 2 активных вещества:

 • ситаглиптин;
 • метформин.

Применение такого состава с фиксированным количеством ингредиентов и прогнозируемыми свойствами является предпочтительным в терапии СД2, осложненным риском сердечно-сосудистой патологии. Введение в комплекс ингибитора дипептидилпептидазы 4-го типа (ситаглиптина) обуславливает кардиопротекторные свойства Янумета.
Метформин обеспечивает эффективный контроль уровня глюкозы крови и еще целый ряд терапевтических эффектов, улучшающих состояние различных систем организма и снижающих риск развития осложнений, в том числе, сердечно-сосудистых.
Оба вещества увеличивают потенциал друг друга. Препарат воздействует на раннюю фазу синтеза инсулина, повышает чувствительность тканей органов-мишеней к инсулину и снижает риск угнетения β-клеток при длительном использовании сахароснижающих лекарств.
Янумет не только корректирует содержание глюкозы, но и оказывает органопротективное воздействие – снижает риск развития патологий сердца, кровеносных сосудов, почек и репродуктивной системы. Сочетание ситаглиптина и метформина не только улучшает состояние пациента-диабетика в долгосрочной перспективе, но и помогает контролировать и строго соблюдать схему лечения патологии. Больному не нужно принимать 2 и более препарата. Всего 1 таблетка гарантирует следующие эффекты:

 • снижение уровня гликированного гемоглобина как натощак, так и после приема пищи;
 • уменьшение массы тела, объема талии, объема бедер;
 • снижение общего холестерина, триглицеридов, липопротеинов с низким показателем плотности;
 • повышение уровня липопротеинов высокой плотности;
 • повышение функциональной активности β-клеток.

Комплексные препараты повышают приверженность пациентов к лечению, облегчают соблюдение правил приема и снижают стоимость терапии.

"
"
Янумет табл.50 / 1000 мг №56
Янумет - це комплексний препарат для лікування цукрового діабету 2 типу. У його склад включені 2 активні речовини:

 • сітагліптин;
 • метформін.

Застосування такого складу з фіксованою кількістю інгредієнтів і прогнозованими властивостями є кращим в терапії ЦД2, ускладненим ризиком серцево-судинної патології. Введення в комплекс інгібітора діпептиділпептідази 4-го типу (сітагліптіну) обумовлює кардіопротекторні властивості Янумета.

Метформін забезпечує ефективний контроль рівня глюкози крові і ще цілий ряд терапевтичних ефектів, що поліпшують стан різних систем організму і знижують ризик розвитку ускладнень, в тому числі, серцево-судинних.

Обидві речовини збільшують потенціал один одного. Препарат впливає на ранню фазу синтезу інсуліну, підвищує чутливість тканин органів-мішеней до інсуліну і знижує ризик пригнічення β-клітин при тривалому використанні цукрознижувальних ліків.

Янумет не тільки коригує вміст глюкози, а й надає органопротективний вплив - знижує ризик розвитку патологій серця, кровоносних судин, нирок і репродуктивної системи. Поєднання сітагліптіну і метформіну не тільки покращує стан пацієнта-діабетика в довгостроковій перспективі, а й допомагає контролювати і строго дотримуватися схеми лікування патології. Хворому не потрібно приймати 2 і більше препаратів. Всього 1 таблетка гарантує такі ефекти:

 • зниження рівня глікозильованого гемоглобіну як натщесерце, так і після прийому їжі;
 • зменшення маси тіла, об'єму талії, обсягу стегон;
 • зниження загального холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїнів з низьким показником щільності;
 • підвищення рівня ліпопротеїнів високої щільності;
 • підвищення функціональної активності β-клітин.

Комплексні препарати підвищують прихильність пацієнтів до лікування, полегшують дотримання правил прийому і знижують вартість терапії.
"
Янумет табл.50 / 1000 мг №56
Янумет - це комплексний препарат для лікування цукрового діабету 2 типу. У його склад включені 2 активні речовини:

 • сітагліптин;
 • метформін.

Застосування такого складу з фіксованою кількістю інгредієнтів і прогнозованими властивостями є кращим в терапії ЦД2, ускладненим ризиком серцево-судинної патології. Введення в комплекс інгібітора діпептиділпептідази 4-го типу (сітагліптіну) обумовлює кардіопротекторні властивості Янумета.

Метформін забезпечує ефективний контроль рівня глюкози крові і ще цілий ряд терапевтичних ефектів, що поліпшують стан різних систем організму і знижують ризик розвитку ускладнень, в тому числі, серцево-судинних.

Обидві речовини збільшують потенціал один одного. Препарат впливає на ранню фазу синтезу інсуліну, підвищує чутливість тканин органів-мішеней до інсуліну і знижує ризик пригнічення β-клітин при тривалому використанні цукрознижувальних ліків.

Янумет не тільки коригує вміст глюкози, а й надає органопротективний вплив - знижує ризик розвитку патологій серця, кровоносних судин, нирок і репродуктивної системи. Поєднання сітагліптіну і метформіну не тільки покращує стан пацієнта-діабетика в довгостроковій перспективі, а й допомагає контролювати і строго дотримуватися схеми лікування патології. Хворому не потрібно приймати 2 і більше препаратів. Всього 1 таблетка гарантує такі ефекти:

 • зниження рівня глікозильованого гемоглобіну як натщесерце, так і після прийому їжі;
 • зменшення маси тіла, об'єму талії, обсягу стегон;
 • зниження загального холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїнів з низьким показником щільності;
 • підвищення рівня ліпопротеїнів високої щільності;
 • підвищення функціональної активності β-клітин.

Комплексні препарати підвищують прихильність пацієнтів до лікування, полегшують дотримання правил прийому і знижують вартість терапії.